Dječji vrtić Grigor Vitez

26. DANI RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE -MIRISI DJETINJSTVA

pedagog


ZNANSTVENO – STRUČNI SKUP
10. i 11. studenoga 2023.g.


Organizatori:
Dječji vrtić Radost, Dječji vrtić Cvit Mediterana, Dječji vrtić Grigor Vitez, Dječji vrtić Marjan u
Splitu i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Tema znanstveno – stručnog skupa:
UMREŽAVANJE KAO STRATEGIJA UČENJA
Dani predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije imaju tradiciju dugu 25 godina.
Tijekom tih godina ovaj znanstveno – stručni skup okupljao je niz stručnjaka i znanstvenika s
ciljem razmjene iskustva i unaprjeđenja područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
Ove godine, nakon trogodišnje stanke, skup se organizira na temu umrežavanja kao strategije
učenja. Ideja skupa je povezati zainteresirane dionike, te omogućiti zajedničko analiziranje i
razmjenu ideja s ciljem konstruiranja mreže koja može odgovoriti na izazove suvremenog
društva.


Ovim putem na sudjelovanje pozivamo praktičare u dječjim vrtićima, visokoškolske ustanove
usmjerene na obrazovanje odgojno-obrazovnih djelatnika u dječjim vrtićima, znanstvenu
zajednicu, predstavnike obrazovne politike i druge dionike koji mogu doprinijeti osiguravanju
dobrobiti djece rane i predškolske dobi.
Pozivaju se sudionici da prijave svoje sudjelovanje kroz željeni oblik:
a) Održavanje radionice
b) Prikaz uspješne prakse (izlaganje u sekcijama)
c) Stručni rad
d) Znanstveni rad


Okvir unutar kojega se može promišljati o temi:
Suvremeno obrazovanje i cjeloživotno učenje moguće je sažeti kao proces stjecanja novih
znanja i vještina kroz istraživanje, suradnju i komunikaciju. Respektirajući suvremene
znanstvene spoznaje iz područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te izazove
suvremenog društva, jasno je kako se kvalitetna rješenja mogu ponuditi jedino u sinergiji
različitih dionika koji djeluju u mreži. Umrežavanje predstavlja jednu od novih strategija učenja
te donosi brojne dobrobiti za sve sudionike. Svrha umrežavanja je informiranje, učenje kroz
razmjenu iskustava, rasprave, generiranje novih ideja, te višestruke dobrobiti za pojedinca i
zajednicu. Kvalitetno umrežavanje može doprinijeti učenju kroz zajedničko analiziranje,
konstruiranje i razmjenu mogućih rješenja, te predlaganje kvalitetnih promjena. Sudjelovanje
u takvom procesu podrazumijeva međusobno povjerenje i uvažavanje.


Ciljevi umrežavanja, a ujedno i podteme ovog znanstveno-stručnog skupa, su:
▪ razvoj profesionalnih kompetencija kroz sustavnu analizu iskustva i zajedničku,
argumentiranu i provjerljivu konstrukciju mogućih rješenja (socijalni
konstruktivizam)
▪ interdisciplinarna, holistička perspektiva (uz pretpostavku jednakopravne
umreženosti pojedinaca različitog profesionalnog statusa)
▪ povezivanje znanstvene i stručne perspektive, provjera znanstvenih spoznaja i
praksi, kontinuirani znanstveno utemeljen razvoj prakse
▪ izgrađivanje osobnog profesionalnog identiteta
▪ argumentiranje iskaza (kako bi se smanjila izloženost i manipuliranje osobnim
stavovima kao iskazima emocionalnih iskustava)
▪ (re)definiranje temeljnih odgojno-obrazovnih vrijednosti (učenje,
jednakopravnost, identitet, odgovornost
▪ (re)definiranje pravila – dogovaranje normi ponašanja
▪ poštivanje kulturoloških različitosti
▪ preispitivanje osobne pedagoške paradigme.

Na znanstvenom-stručnom skupu u sklopu teme Umrežavanja izlaganja će održati:
dr.sc. Boris Jokić, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
dr.sc. Dejana Bouillet, red.prof. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr.sc. Edita Slunjski, red.prof. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
dr.sc. Ivana Visković, izv.prof., Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu


U sklopu skupa organizirat će se simpoziji na temu Mentalno zdravlja djece i Međunarodno
umrežavanje
na kojem će se održati predavanja stručnjaka na navedenu temu.


VAŽNI DATUMI:
Prijave radionica do 10.9. 2023.
Prijave sažetaka radova do: 15.9. 2023.
Obavijest o prihvaćanju sažetaka radova do: 5.10. 2023.
Prijave cjelovitih radova: 15.10. 2023.
Rana kotizacija (za uplate do 30.9.2023) 100 €
Kasna kotizacija (za uplate od 1.10.2023. do 9. 11.2023.) 130 €


Svi koji žele sudjelovati na Skupu moraju se registrirati na online Obrazac za prijavu:
https://forms.gle/DGxEeuUttcop5bh28

Registrirani sudionici koji žele aktivno sudjelovati na Skupu (organizacija radionice, izlaganje
rada) moraju popunjeni Predložak poslati na email adresu: mirisi-djetinjstva@ffst.hr

Skip to content