Dječji vrtić Grigor Vitez

DV Snjeguljica

DV Grigor Vitez - Snjeguljica

Nekoliko riječi o vrtiću:

Dječji vrtić Snjeguljica nalazi se u prizemlju stambene zgrade gradskog kotara Lučac – Manuš, u centru grada i u blizini je osnovne škole „Manuš“. Njegujemo boravak na otvorenom i koristimo dvorište dječjeg vrtića „Mala Sirena“ te veliko dvorište pod vlasništvom Grada. U vrtiću se provodi 10-satni program za djecu vrtićke dobi u jednoj odgojnoj skupini.

Naš vrtić se nalazi u neposrednoj blizini centra, što nam čini dostupnim sve važnije objekte, kulturno-umjetničke ustanove i manifestacije u gradu. Posebno su nam važne humane i građanske vrijednosti pa s djecom razvijamo toleranciju, poštivanje različitosti i empatiju.

Voditelj objekta: Inja Stojković


Galerija vrtića:


Pronađi nas na mapi:

Naše vrtićke kuće

Skip to content