Dječji vrtić Grigor Vitez

DV Sretni Princ

DV Grigor Vitez - Sretni Princ

Nekoliko riječi o vrtiću:

Dječji vrtić Sretni princ nalazi se u prizemlju zgrade s pripadajućim velikim dvorištem koji sadrži sve potrebne rekvizite za igre na zraku. U vrtiću se provodi 10-satni program za djecu vrtićke dobi, od 3 godine do polaska u školu.

Promatrajući djecu kroz odgojno-obrazovni rad u našem vrtiću, uvjerili smo se da kroz igru i što je više moguć boravak na zraku djeca uče bolje, stječu socijalne vještine koje im pomažu kasnije u socijalnim interakcijama i novim prijateljstvima, jačaju koordinaciju pokreta i stimuliraju mozak. U ozračju povjerenja između odraslih i djece i kulture ophođenja, težimo biti kvalitetan vrtić u kojem vlada radost i borave sretna i zadovoljna djeca.

Voditelj objekta: Linda Borzić


Galerija vrtića:


Pronađi nas na mapi:

Naše vrtićke kuće

Skip to content