Dječji vrtić Grigor Vitez

EU projekti

DV Grigor Vitez EU Projekti

Osnovne informacije o Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.2.2.08.0016

Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Naziv poziva: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (UP.02.2.2.08)
Naziv projekta: Vrtić po mjeri suvremene obitelji 2
Oznaka projekta: UP.02.2.2.08.0016
Korisnik: Grad Split, Dječji vrtić Cvit Mediterana, OIB: 13766250458
Partner 1: Dječji vrtić Grigor Vitez, OIB: 99090311925
Partner 2: Grad Split, OIB: 78755598868
Ukupna vrijednost projekta: 13.971.799,92 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 13.971.799,92 HRK
Iznos sufinanciranja: 13.971.799,92 HRK (100%)
Mjesto provedbe: Split, Hrvatska
Razdoblje provedbe: 04.09.2018. – 04.01.2021. (28 mjeseci)
Posredničko tijelo 1: Ministarstvo za demografiju,obitelj, mlade i socijalnu politiku
Posredničko tijelo 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU

Skip to content