Dječji vrtić Grigor Vitez

Odluka o poništenju natječaja

DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
Split, Kliška 4
KLASA: 112-02/23-01/0018
URBROJ: 2181-1-294-01-23-0010
Split, 21.11.2023.

Upravno vijeće DV GRIGOR VITEZ, Split, Kliška 4 (dalje: Vrtić) je, na 31. sjednici održanoj dana 21.11.2023. godine donijelo

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA

1. Poništava se natječaj objavljen dana 03.10.2023. godine na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama DV GRIGOR VITEZ za obavljanje radnog mjesta

ADMINISTRATOR

– 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka privremeno nenazočne radnice na rad.

2. Ova odluka o poništenju natječaja objavit će se na isti način kao i natječaj od 03.10.2023. godine.

3. Ovim putem obavještavaju se kandidati prijavljeni na predmetni natječaj da dokumentaciju dostavljenu uz prijavu na natječaj mogu preuzeti u uredu administratora Vrtića na adresi Kliška 4, odnosno zatražiti da se ista dostavi poštom.

Predsjednica Upravnog vijeća
Žana Pavlović

Skip to content