Dječji vrtić Grigor Vitez

Redoviti programi

DV Grigor Vitez - Zvoncica

Predškolski odgoj i naobrazba dio je sustava odgoja i obrazovanja, a u RH određuju ga :

 • Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (1997.),
 • Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja (1991.)
 • Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi (1991.)
 • Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014.)

Dječji vrtići su javne ustanove u kojima se provode programi predškolskog odgoja za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu (iznimno od 6. mjeseci ukoliko postoje uvjeti za organizaciju rada). Programsko usmjerenje je temeljno polazište za sve vrste programa u RH s ciljem utjecaja na cjelovit razvoj i odgoj djeteta na razvojno-humanističkom pristupu, usklađen s individualnim sklonostima i sposobnostima. Ciljevi i zadaće redovitog programa usmjereni su na poticanje i razvoj svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socioemocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu. Osnovno polazište redovitog programa je prihvaćanje djeteta u njegovoj osobitosti, uvažavajući postojeće spoznaje o obilježjima razvoja te poštujući djetetova prava i dostojanstvo. Zbog individualnog zadovoljavanja potreba i poticanja djetetova razvoja omogućavaju se raznovrsne aktivnosti, koje se organiziraju u manjim i većim skupinama djece različite dobi uz prilagodljivo korištenje prostora. Također, neizostavna je uključenost roditelja u življenje djece u vrtiću kako bi se što više povezalo obiteljsko i izvanobiteljsko iskustvo djeteta.

Redoviti program provodi se svakodnevno u dva osnovna organizacijska oblika:

 • jaslice (od prve do treće godine života)
 • vrtić (od treće godine života do polaska djeteta u školu)

Redoviti programi unutar ustanove Grigor Vitez:

 • cjelodnevni 10-satni program za djecu vrtićke dobi
  (u DV Adriana, DV Drveni lutak, DV Duga, DV Frulica, DV Ivančica, DV Lavanda, DV Mala Sirena, DV Maslačak, DV Milo dijete, DV Rašeljka, DV Slavuj, DV Snjeguljica, DV Sretni princ, DV Zlatna ribica, DV Zvončica)
 • cjelodnevni 10-satni program za djecu jasličke dobi
  (u DV Adriana, DV Duga, DV Mali princ, DV Vila velebita)
 • cjelodnevni 10-satni program za djecu u smjenskom vrtiću
  (u DV Vedri dani)
 • cjelodnevni 10-satni program za djecu u smjenskim jaslicama
  (u DV Mali princ)
 • poludnevni 6-satni jutarnji program za djecu vrtićke dobi
  (u DV Vedri dani)
 • poludnevni 5-satni popodnevni program za djecu vrtićke dobi
  (u DV Vedri dani)


Pogledaj i ostale naše programe:


Skip to content