Dječji vrtić Grigor Vitez

REZULTATI UPISA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2022./2023.


VAŽNO


OBAVIJEST RODITELJIMA/STARATELJIMA

Roditelji/staratelji djece upisane temeljem Rješenja o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Grigor Vitez za pedagošku godinu 2022./2023. po programima potpisat će Ugovore o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem Grigor Vitez (oba roditelja trebaju biti u potpisu, odnosno iznimno jedan roditelj sukladno čl. 17. citiranog Ugovora) u razdoblju od 26.05.2022. god. do najkasnije 03.06.2022. god. u Upravi Vrtića na adresi Kliška 4, u vremenu od 08.00 do 13.00 sati.

U protivnom, smatrat će se da su odustali od upisa djeteta/djece u program vrtića ili jaslica.

U prilogu:


VAŽNO


OBAVIJEST RODITELJIMA/STARATELJIMA PODNOSITELJIMA ŽALBE

Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni Rješenjem o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Grigor Vitez za pedagošku godinu 2022./2023. imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana i to zaključno s 09.06.2022. god. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Grigor Vitez.

Žalbe će se zaprimati osobnim dolaskom u Upravu vrtića, na adresi Kliška 4, Split, u vremenu od 08:00 do 13:00 sati svakim radnim danom (osim subote i nedjelje) ili putem pošte na adresu Vrtića: Dječji vrtić Grigor Vitez, Kliška 4, 21000 Split.

Roditelji – staratelji djece koji po žalbi dobiju pozitivno Rješenje izvršit će potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićm Grigor Vitez (oba roditelja trebaju biti u potpisu, odnosno iznimno jedan roditelj sukladno čl. 17. citiranog Ugovora), u roku od 7 dana od dana zaprimanja pozitivnog rješenja po žalbi, te će iste dostaviti najkasnije do 15.07.2022. god. u Upravu vrtića na adresi Kliška 4 u vremenu od 08.00 do 13.00 sati.

Napomena: Ugovore možete preuzeti na web stranici ili u Upravi Vrtića


Skip to content