Dječji vrtić Grigor Vitez

Stručni tim

MARIJA BUŽANČIĆ, prof. pedagogije
DV Adriana, tel: 344-934, 360-005
e-mail: marija.buzancic@dv-grigorvitez.hr

PETRA POLJAK, mag. pedagogije i mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti
DV Mali princ, tel: 538-773, 533-353
e-mail: petra.katavic@dv-grigorvitez.hr

MATEA VUČEMILOVIĆ-ŠIMUNOVIĆ, mag. pedagogije
DV Adriana, tel: 344-934, 360-005
e-mail: mattidee@gmail.com

DIJANA BEGOVIĆ, prof.psihologije 
DV Adriana, tel: 344-934, 360-005
e-mail: dijana.begovic@dv-grigorvitez.hr

LENA KLARIĆ, mag. logoped 
DV Mala sirena, tel: 346-994, 360-038
e-mail: lena.klaric@dv-grigorvitez.hr

JELENA IVANČIĆ, edukacijski rehabilitator 
DV Mali princ, tel: 538-773, 533-353
e-mail: jelena.ivancic@dv-grigorvitez.hr

DUBRAVKA MATIĆ, zdravstveni voditelj  
DV Adriana, tel:344-934, 360-005
e-mail: dubravka.matic@dv-grigorvitez.hr 
zdravstveni.voditelji@dv-grigorvitez.hr

HELGA BUZOV, zdravstveni voditelj 
DV Mala sirena, tel: 346-994, 360-038
e-mail: helga.buzov@dv-grigorvitez.hr
zdravstveni.voditelji@dv-grigorvitez.hr

Ukoliko želite razgovor, savjet ili konzultaciju odgovarajućeg stručnog suradnika, slobodno nas kontaktirajte.

Skip to content