Dječji vrtić Grigor Vitez

SUDJELOVANJE U PROJEKTU MORENEC

Poštovani roditelji,

želimo vas informirati kako naš vrtić sudjeluje u realizaciji zanstvenog projekta „Modeli odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece izložene riziku socijalne isključenosti u ustanovama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost. Projekt se provodi uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja i Nacionalnog centra za vanjsko vrenovanje obrazovanja. Projekt traje od 2020. do 2024. godine. U pedagoškoj godini 2022./2023. koordinator projekta u našem vrtiću je Jelena Rnjak mag.praesc.educ.

Opći cilj projekta je doprinijeti sistematizaciji postojećih i kreiranju novih znanstveno utemeljenih spoznaja o etiološkim, fenomenološkim i intervencijskim aspektima rizika socijalne isključenosti djece rane i predškolske dobi, kao temeljima planiranja, razvoja i evaluacije učinkovitosti odgojno-obrazovnih metoda, strategija i programa usmjerenih obiteljima i djeci rane i predškolske dobi.


RAZVOJ MODELA PODRŠKE DJECI U RSI

Od listopada 2022. godine istraživački tim u suradnji s odgojiteljima iz 14 dječjih vrtića razvija i vrednuje komponente modela odgovora na odgojno-obrazovne potrebe djece u riziku socijalne isključenosti. Komponente modela definirane su na istraživačkoj radionici u prosincu 2022. godine, a njegova primjena počela je u siječnju 2023. godine.

Dječji vrtić Grigor Vitez iz Splita sudjeluje u završnoj fazi projekta MORENEC. Odgojiteljice koje aktivno sudjeluju u istraživačkom radu projekta MORENEC su: Darija Bosnić, Inja Stojković, Marina Radić i Jelena Rnjak.

Skip to content