Dječji vrtić Grigor Vitez

Programi

Tijekom prvih godina života dijete doživljava niz promjena u razvoju koje se odražavaju u području razvoja mišljenja, motorike, osjećaja i socijalnih odnosa. No ti se procesi ne odvijaju samo od sebe. Za njihovo odvijanje nužno je zadovoljavanje djetetovih primarnih potreba kao što su hrana i briga o zdravlju, ali i osiguravanje poticajne okoline. Misli se ponajprije na sredinu u kojoj se dijete osjeća voljeno i prihvaćeno, u kojoj uspostavlja kvalitetne međuljudske odnose i ima priliku učiti putem istraživanja, otkrivanja i primjene već naučenog. U ovom životnom razdoblju obitelj je primarni odgojitelj svog djeteta i ona određuje uvjete njegova razvoja. O roditeljima ne ovisi samo kvaliteta obiteljske sredine već i oni, u ovoj najranijoj dobi, određuju i vrstu izvan obiteljskih utjecaja na dijete.

Predškolski odgoj i naobrazba dio je sustava odgoja i obrazovanja, a u RH određuju ga :

 1. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (1997.),
 2. Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja (1991.)
 3. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi (1991.).

Dječji vrtići su javne ustanove u kojima se provode programi predškolskog odgoja za djecu od navršenih 1. godinu života do polaska u osnovnu školu (iznimno od 6. mjeseci ukoliko postoje uvjeti za organizaciju rada). Programsko usmjerenje je temeljno polazište za sve vrste programa u RH s ciljem utjecaja na cjelovit razvoj i odgoj djeteta na razvojno-humanističkom pristupu, usklađen s individualnim sklonostima i sposobnostima.

Primarni program provodi se svakodnevno u dva osnovna organizacijska oblika:

 • jaslice ( od 1. godine do 3. godine)
 • vrtić ( od 3.god. do polaska djeteta u školu)

Više o programima unutar ustanove Grigor Vitez


Redoviti programi:


 1. cjelodnevni 10- satni program za djecu vrtićke dobi
 2. cjelodnevni 10- satni program za djecu jasličke dobi
 3. cjelodnevni 10- satni program za djecu u smjenskim jaslicama i vrtiću
 4. poludnevni 6 satni jutarnji program za djecu vrtićke dobi
 5. poludnevni 5-satni popodnevni program za djecu vrtićke dobi

Ciljevi i zadaće redovitog programa usmjereni su na poticanje i razvoj svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu.


Posebni programi:


Program za djecu s teškoćama u razvoju

Prisustvo teškoće u razvoju ograničava dijete u svakodnevnom učenju, stjecanju iskustava i različitih vještina.
Programi namijenjeni djeci s teškoćama u razvoju nastoje to ublažiti na nekoliko načina:

 • pružanjem mogućnosti za socijalizaciju i uključivanje djeteta u predškolski odgoj i obrazovanje
 • poticanjem što pravilnijeg razvoja djeteta ublažavanjem posljedica oštećenja i prevencijom sekundarnih poteškoća
 • razvojem maksimalnih mogućnosti djeteta za svakodnevno funkcioniranje i adaptaciju na socijalnu okolinu
 • učenjem djece različitim vještinama i navikama potrebnim za svakodnevno funkcioniranje i osamostaljivanje
 • pripremom djece za nastavak školovanja
 • pružanjem stručne pomoći roditeljima i obitelji

Montessori program za djecu jasličke dobi

Poseban program za rano učenje engleskog jezika


Programi namijenjeni roditeljima:Cijene boravka djece u dječjem vrtiću

10-satne jaslice, Montessori program680,00 kn
10-satni vrtić, Montessori program680,00 kn
10-satni vrtić, program engleskog jezika680,00 kn
10-satni vrtić – sportski program680,00 kn
10-satne jaslice495,00 kn
10-satni vrtić480,00 kn
7-satni vrtić360,00 kn
6-satni vrtić250,00 kn
5-satni vrtić230,00 kn

Dokumenti za preuzimanje:


Skip to content