Dječji vrtić Grigor Vitez

Opći poslovi

Javna nabava

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80.st.2.toč.1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Dječji vrtić Grigor Vitez, Split kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 76. i članka 77. Zakona o javnoj nabavi.

Fiskalna odgovornost

ODLUKA o razvrstavanju dugotrajne nefinancijske imovine proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitan inventar i ojednokratnom ispravku vrijednosti možete preuzesti:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2022.g.

Detalje možete pročitati na slijedećoj poveznici:


DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ,
Split, KLIŠKA 4
KLASA 011-03/22-01/0001
URBROJ:2181-1-294-22-0001
U Splitu, 30.06.2022.

Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 78/11) ravnateljica Viktorija Rogulj DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ, Split-VIKTORIJA ROGULJ dana 22.05.2020. g.donosi:.

PROCEDURU STVARANJA OBAVEZA

Detalje možete pročitati na slijedećoj poveznici:


DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
KLIŠKA 4
KLASA.601-02/20-07/0001
URBROJ:2181-10-01-20-0012
U Splitu, 22.05.2020.

Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 78/11) ravnateljica Viktorija Rogulj DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ, Split-VIKTORIJA ROGULJ dana 22.05.2020. g.donosi:.

PROCEDURU STVARANJA OBAVEZA

Detalje možete pročitati na slijedećoj poveznici:


DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
KLIŠKA 4
KLASA.601-02/20-07/0001
URBROJ:2181-10-01-20-0011
U Splitu, 22.05.2020.

Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 78/11) ravnateljica Viktorija Rogulj DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ, Split-VIKTORIJA ROGULJ dana 22.05.2020. g.donosi:.

PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA

Detalje možete pročitati na slijedećoj poveznici:


DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
KLIŠKA 4
KLASA.601-02/12-01/140
URBROJ:2181-10-12-1
Split, 26.lipanj 2012.

Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 78/11) ravnateljica Viktorija Rogulj DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ, Split-VIKTORIJA ROGULJ dana 26.06.2012. g.donosi:.

PROCEDURU ZAPRIMANJA I PROVJERE RAČUNA TE PLAĆANJA PO RAČUNIMA

Detalje možete pročitati na slijedećoj poveznici:


DJEČJI VRTIĆ GRIGOR VITEZ
KLIŠKA 4
KLASA.601-02/12-01/140
URBROJ:2181-10-12-2
Split, 26.lipanj 2012.

Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 78/11) ravnateljica Viktorija Rogulj DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ,
Split dana 26.06.2012.g. donosi:

PROCEDURU STVARANJA OBAVEZA

Detalje možete pročitati na slijedećoj poveznici:

Godišnji financijski izvještaji

Datum objave: 11.07.2022.

Datum objave: 11.07.2022.

Datum objave: 11.07.2022.

Datum objave: 11.07.2022.

Godišnji financijski izvještaj za 2021. godinu (Set financijskih izvještaja i bilješke)

Datum objave: 02.03.2022.

Datum objave: 02.03.2022..

Datum objave: 01.02.2022.

Datum objave: 01.02.2022.

Datum objave: 01.02.2022.

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu (Set financijskih izvještaja i bilješke)

Datum objave: 01.02.2021.

Datum objave: 01.02.2021.

Datum objave: 01.02.2021.

Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu (Set financijskih izvještaja i bilješke)

Datum objave: 06.02.2020.

Datum objave: 06.02.2020.

Datum objave: 06.02.2020.

Upravno vijeće

Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće, koje ima sedam (7) članova. Predsjednika i tri (3) člana imenuje Grad Split iz reda javnih radnika, jednog člana (1) biraju roditelji djece korisnika usluga, a dva (2) člana biraju se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.

Dana 31.01.2023.g. (utorak) u 7.00 sati u prostorijama dječjeg vrtića Adriana, Kliška 4 održat će se 18. sjednica Upravnog vijeća DJEČJEG VRTIĆA GRIGOR VITEZ, Split.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content