Dječji vrtić Grigor Vitez

Rezultati upisa 2024. / 2025.


VAŽNO


OBAVIJEST RODITELJIMA/STARATELJIMALJIMA 

Roditelji/staratelji djece upisane temeljem Rješenja o upisu djece u dječje vrtiće i jaslice Dječjeg vrtića Grigor Vitez za pedagošku godinu 2024./2025. po programima potpisat će Ugovore o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem  Grigor Vitez u razdoblju od 13.05.2024. god. do najkasnije 23.05.2024. god. u Upravi Vrtića na adresi Kliška 4, 21000 Split u vremenu od 08.00 do 13.00 sati.

U protivnom, smatrat će se da su odustali od upisa djeteta/djece u program vrtića ili jaslica.

* Ugovor o neposrednim pravima i obvezama u ostvarivanju programa dječjih vrtića i jaslica

Ugovor potpisuju oba roditelja/staratelja, osim u slučaju kad jedan roditelj ostvaruje roditeljsku skrb.

Samo u iznimnim slučajevima (duža odsutnost i sl.) Ugovor može potpisati jedan roditelj, premda oba ostvaruju roditeljsku skrb, i to na način da isti s punom odgovornošću jamči suglasnost drugog roditelja s upisom djeteta u Vrtić po uvjetima iz Ugovora.

Ugovor se potpisuje u dva primjerka. Potpisane ugovore potrebno je donijeti na protokol u Upravu Vrtića na adresu Kliška 4, Split, u vremenu od 08.00 do 13.00 sati do 23.05.2024. god.

Roditeljski sastanak za roditelje novoupisane djece održati će se dana 6.lipnja 2024.g. u 17:30 sati u prostorijama DV Adriana na adresi Kliška 4.


OBAVIJEST RODITELJIMA/STARATELJIMA PODNOSITELJIMA ŽALBE 


Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovim Rješenjem imaju pravo žalbe istekom osmog dana od objave rezultata i to od 19. svibnja 2024. god. do 03. lipnja 2024. god. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Grigor Vitez , Kliška 4, 21000 Split. Stranke se imaju pravo odreći prava na žalbu od dana objave ovog Rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe. Žalbe će se zaprimati osobnim dolaskom u Upravu vrtića, na adresi Kliška 4, Split, u vremenu od 08:00 do 13:00 sati svakim radnim danom (osim subote i nedjelje) ili putem pošte na adresu Vrtića: Dječji vrtić Grigor Vitez, Kliška 4, 21000 Split.

Roditelji/staratelji djece koji po žalbi dobiju pozitivno rješenje, izvršiti će potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim vrtićem Grigor Vitez u razdoblju od 01. srpnja 2024. godine do 12. srpnja 2024. godine u Upravi vrtića, na adresi Kliška 4 , Split, u vremenu od 08:00 do 13:00 sati.

U protivnom smatrati će se da su odustali od upisa djeteta/djece u program vrtića ili jaslica.

Skip to content