Dječji vrtić Grigor Vitez

Županijski stručni skup u okviru projekta “Rastimo zajedno u svakoj obitelji”

Dana 10. ožujka 2023.god. održan je Županijski stručni skup u okviru projekta „Rastimo zajedno u svakoj obitelji“, kojeg Centar za podršku roditeljstvu Rastimo zajedno provodi u suradnji s 13 obiteljskih centara i 13 dječjih vrtića iz 13 županija, uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

   Uz predstavnike Obiteljskog Centra Split, iz DV Grigor Vitez kao partnera u projektu u organizaciji i  realizaciji skupa sudjelovale su voditeljice tima Rastimo zajedno: Dijana Begović, psiholog; Jelena Ivančić, rehabilitator i Marija Bužančić, pedagog te ravnateljica Viktorija Rogulj.

   Svrha projekta je povećanje dobrobiti djece i obitelji u cjelini kroz programe podrške roditeljstvu te jačanje međuresorne suradnje sustava predškolskog odgoja i obrazovanja i sustava socijalne skrbi. Glavni cilj Županijskog stručnog skupa je povećanje obuhvata očeva i majki odgovarajućim programima podrške roditeljstvu, kroz informiranje o programima dostupnim u županiji te kroz međusobno upoznavanje i povezivanje stručnjaka iz ustanova koje brinu o dobrobiti djece rane i predškolske dobi i njihovih roditelja.

   Na županijskom stručnom skupu predstavljeni su Rastimo zajedno programi, pokazatelji njihove djelotvornosti  te pružene informacije gdje se sve programi provode.

Uz to, razmijenila su se  dosadašnja iskustva suradnje pri uključivanju roditelja i djece u programe stručne podrške kao i eventualne prepreke te raspravili primjeri dobre prakse te učinkoviti modeli informiranja, motiviranja i uključivanja roditelja u programe podrške roditeljstvu koje provode obiteljski centri i dječji vrtići.

Skupu je nazočilo 60 sudionika iz dječjih vrtića, ustanove socijalne skrbi, Caritasa, udruga, zdravstva, policije i Ureda pravobraniteljice za djecu.

Skip to content