Dječji vrtić Grigor Vitez

Sportski program

DV Grigor Vitez - Sportski program

Kvalitetno koncipiran predškolski kurikulum treba skrbiti za sva područja djetetova razvoja i to objedinjeno, kako bi odgovarao prirodi razvoja djeteta. Sukladno tome, želimo naglasiti važnost integriranja sportskih sadržaja u redovne programe predškolskog odgoja. Poticanje djece na kretanje ima višestruk utjecaj. Ono razvija njegova fizička, motorička, kognitivna i emocionalna obilježja. Djeca u sebi nose instinktivnu potrebu za kretanjem koju ne treba sputavati jer upravo ti instinkti tjeraju djecu na kretanje i pokrete koji razvijaju moždane funkcije. Usvajanje motoričkih iskustava u ranoj dječjoj dobi nameće se kao izuzetno bitan čimbenik rasta i razvoja djeteta, odnosno progresije njegovih vještina i sposobnosti. Kroz strukturu koju sportski program sadrži, djeca usvajaju navike o zdravom načinu života, formiraju pozitivan stav prema svakodnevnom tjelesnom vježbanju, izražavaju svoju individualnost te stvaraju suradničke i partnerske odnose s drugom djecom i odraslima.

Ciljevi programa:

  • formirati zdravo, tjelesno dobro i skladno razvijeno dijete koje će slobodno i učinkovito vladati svojom motorikom
  • pozitivno djelovati na pravilan rast i razvoj lokomotornog sustava
  • usvajanje pravilnog izvođenja jednostavnih motoričkih zadataka


Posebni program odgojno-obrazovnog rada sa sportskim sadržajima integriran je u redovni (10-satni) program za djecu predškolske dobi, a ostvaruje se u dvije odgojno-obrazovne skupine (mješovita dobna skupina od 3 do 7 godina) u DV „Adriana“ i DV „Mala sirena“.

Tjelesne aktivnosti svakodnevno se provode u dvorani gdje se i pomno prate potrebe i razvojne karakteristike djece predškolske dobi. Isto tako, kroz različite projekte provode se i sportske aktivnosti u sobi dnevnog boravka. Osim toga, planirani poticaji za djecu jesu i upoznavanje sportaša i trenera koji će djeci doći pripovijedati o sportskom načinu življenja i svojim anegdotama, kao i izleti u prirodu, sportske klubove te posjet ,,Muzeju sporta grada Splita” (Kuća slave splitskog sporta).


Sportski program se provodi u:

DV Adriana

DV Mala Sirena


Pogledaj i ostale naše programe:


Skip to content