Dječji vrtić Grigor Vitez

Rano učenje engleskog jezika

pexels-artem-podrez-8087860

Polazeći od aktualne Koncepcije razvoja predškolskog odgoja i Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece koji se temelje na humanističkom pristupu, naglašavajući ostvarenje djetetova prava na cjelovit razvoj prema njegovim sposobnostima, individualnim potrebama i interesima, rano usvajanje stranog jezika dobiva u tom procesu izuzetno značajnu ulogu.

Želja djece i roditelja za ranim učenjem engleskog jezika proizlazi iz aktualnog trenutka življenja u kojem je neizbježno međuljudsko prožimanje kulture i civilizacije i intenzivnih integracijskih procesa. Rani početak učenja stranog jezika ujedno pridonosi i stvaranju pozitivnih stavova djece prema drugim kulturama i drugim narodima i njihov kulturni vidokrug se širi. Strani je jezik poželjno započeti učiti što ranije, iz lingvističkih, motivacijskih i biološki utemeljenih razloga, a u svrhu što kvalitetnijeg usvajanja stranog jezika i razvijanja pozitivnog stava prema učenju stranog jezika. Program stranog jezika ima tendenciju poticaja i podrške djetetova razvoja u cjelini. U svom općem pristupu on integralno obuhvaća sva područja djetetova razvoja, odnosno, djeluje na kognitivnoj, emocionalnoj, kreativnoj i praktičnoj razini na podizanju opće psihofizičke spremnosti djeteta. Specijalan pristup očituje se u postupnom povećanju udjela stranog jezika u svakodnevnom komuniciranju s djecom u svim životnim i igrovnim situacijama kao i aktivnostima učenja jezika.

Cilj programa je obogaćivanje odgojno-obrazovnog rada engleskim jezikom, koristeći poticaje koji će biti usmjereni na rano učenje engleskog jezika te koji će omogućavati situacijski pristup rada s djecom.

Posebni program odgojno-obrazovnog rada s engleskim sadržajima integriran je u redovni (10-satni) program za djecu predškolske dobi, a ostvaruje se u četiri odgojno-obrazovne skupine (mješovita dobna skupina od 3 do 7 godina) u DV „Adriana“, DV „Mala sirena“, DV „Golubica“ i DV „Milo dijete“.


Rano učenje engleskog jezika se provodi u:

DV Adriana

DV Mala Sirena

DV Golubica

DV Milo dijete


Pogledaj i ostale naše programe:


Skip to content